Cukrovka u detí

V celom svete rapídne stúpa výskyt diabetu 1. typu, diabetu 2. typu a prediabetu. Výnimkou už nie je ani výskyt diabetu u detí a mladistvých. Diabetes mellitus patrí medzi najzávažnejšie ochorenia. Týmto ochorením trpí zhruba 5% z celkového počtu obyvateľov Slovenska, čo predstavuje 350 000 osôb, vrátane detí. Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré sa nevyznačuje bolestivými príznakmi, prináša však so sebou rôzne riziká.

Výskyt diabetu

U detí a mladých ľudí sa vyskytuje najčastejšie diabetes mellitus 1. typu, inak nazývaný aj juvenilný diabetes. Približne 90% detí s diabetom trpí práve diabetom 1. typu Každý rok sa príznaky diabetu objavia približne u 17 z 100 000 detí. Každým rokom sa tento počet stále viac zvyšuje.

V minulosti bol výskyt diabetu 2. typu u detí a mladistvých neuveriteľne vzácny, teraz tomu už tak nie je. Zvýšený výskyt diabetu 2. typu je spôsobený hlavne zlou životosprávou detí a nedostatkom fyzickej aktivity.

Príčiny vzniku diabetu

Presné príčiny vzniku diabetu nie sú presne známe. Vedci sa dlho nevedeli zhodnúť na teórií vzniku diabetu. Je veľmi pravdepodobné, že diabetes mellitus je podmienený vrodenými genetickými vlastnosťami, ktoré sa prejavia vplyvom životného prostredia, alebo ovplyvniteľnými faktormi ako je strava, alebo cvičenie.

Diabetes 2. typu

U detí, ktoré trpia výraznou nadváhou, sa môže aj v mladom veku objaviť diabetes 2. typu. Diabetes 2. typu je typ ochorenia, pri ktorom sa telo stáva rezistentné voči bežným účinkom inzulínu. Pankreas postupom času stráca schopnosť produkovať dostatočné množstvo inzulínu. Inzulín slúži najmä na prepravu glukózy z krvi do všetkých buniek v tele. Diabetes 2. typu je u dospelých ľudí veľmi rozšírený, tvorí zhruba 90% všetkých prípadov diabetu.

Diabetes 2. typu a prediabetes sa môže prejaviť aj u detí, či mladých dospelých. Najčastejšie sa diabetes, alebo prediabetes vyvinie u detí, ktoré trpia nadváhou, alebo dokonca obezitou. Tieto formy diabetu môžu byť zmiernené, alebo dokonca potlačené zmenou životného štýlu, alebo pomocou liekov.

Diabetes u detí

Najbežnejšou formou diabetu u detí a dospievajúcich je diabetes mellitus 1. typu. Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitné ochorenie, pri ktorom telo ničí svoje vlastné bunky. Inzulín je hormón, ktorý sa tvorí v pankrease a slúži na prenos glukózy z krvi do buniek v tele. Diabetes mellitus je jedno z najčastejších chronických ochorení, ktoré sa objavujú v mladom veku, najčastejšie do 20. roku života.

Riziká spojené s diabetom 1. typu

Medzi najčastejšie riziká pri diabete typu 1 patrí dehydratácia, strata váhy, či srdcové ochorenie. Ak máte zvýšenú hladinu glukózy v krvi je možné, že budete chodiť častejšie močiť. Telo sa snaží zbaviť nahromadeného cukru v krvi častým močením. Vplyvom častého močenia sa môžu u pacienta objaviť známky dehydratácie, alebo strata váhy. Strata váhy pri častom močení je spôsobená tým, že telo sa spolu s nadmerným množstvom cukru v tele zbavuje aj dôležitých živín.

Pri diabete nezabudnite na dostatočný pitný režim. Pri diabete 1. typu je väčšia pravdepodobnosť vzniku srdcových ochorení, môže sa prejaviť aj kôrnatenie tepien, či ateroskleróza. Postupom času sa u vás môže vplyvom vysokej hladiny cukru v krvi vyvinúť poškodenie nervov a ciev.

Vznik diabetu u detí

Toto ochorenie sa môže prejaviť v každom veku. Sú známe aj prípady, kedy sa diabetes objavil u detí, ktoré mali pár mesiacov, alebo dokonca týždňov. Neexistuje žiadna priama súvislosť medzi diabetom typu 1 a nadváhou.

Príznaky diabetu 1. typu

Medzi hlavné príznaky diabetu 1. typu patrí nadmerný smäd, sucho v ústach, či pocit hladu po jedle. Ďalšie príznaky môžu zahŕňať bolesti brucha, nevoľnosť, či vracanie. U detí s diabetom sa prejavuje aj rozmazané videnie, časté infekcie kože, či močového ústrojenstva. Zvracanie, okrem iných symptómov spomenutých vyššie môže znamenať nebezpečne vysoké hladiny cukru v krvi.

Liečba diabetu

Liečba cukrovky 1. typu bude zahŕňať liečbu pomocou inzulínových injekcií. V dnešnej dobe môžu niektoré deti využívať aj inzulínovú pumpu, ktorá je prospešná pre správnu kontrolu hladiny cukru v krvi. Mnohí ošetrujúci sa snažia u detí vyhnúť injekčne podávanému inzulínu. Je to preto, že menšie deti zle znášajú injekčné striekačky.

Inzulínová pumpa

Inzulínová pumpa má pri liečbe diabetu množstvo výhod, ak ju správne používate. Pri používaní inzulínovej pumpy je potrebné dodržiavať aj správnu životosprávu a zaradiť do svojho života dostatok pohybových aktivít. Inzulínová pumpa je zariadenie, ktoré do vášho tela dávkuje potrebné množstvo inzulínu. Toto zariadenie sa dá veľkosťou porovnať s veľkosťou mobilného telefónu.

Inzulínová pumpa sa skladá zo zásobníka na inzulín, malého motorčeka, vďaka ktorému sa dávkuje inzulín do tela. Obsahuje ešte riadiacu časť, ktorá zodpovedá za správne fungovanie inzulínovej pumpy a display s tlačidlami. Pomocou tlačidiel priamo pumpujete inzulín pod kožu. Inzulín sa do tela dávkuje dvoma spôsobmi, prvý je bazálna dávka a druhý je bolus.

Bazálne dávkovanie

Pri bazálnom dávkovaní sa inzulín do tela dostáva automaticky počas celého dňa, pomocou inzulínovej pumpy. Rozpis dávkovania je vopred nastavený užívateľom. Tento rozpis určuje ošetrujúci lekár, podľa individuálnych potrieb pacienta. Ošetrujúci lekár pri určení rozpisu vychádza najmä z predchádzajúcej liečby, jednotlivých glykemických profilov a problémov pacienta.

Bolusy inzulínu pred jedlom

Medzi podávaním inzulínu pred jedlom, alebo pomocou bazálneho dávkovania nie je prakticky žiadny rozdiel. Pri podávaní inzulínu pred jedlom, sa zvolí veľkosť dávky, ktorú je potrebné podať pacientovi a inzulínová pumpa túto dávku aplikuje do tela pacienta. Toto podávanie inzulínu sa viac približuje k prirodzenému uvoľňovaniu inzulínu, ako je to aj u zdravého človeka.

Diagnóza

Po stanovení diagnózy bude vaše dieťa liečené u lekára špecializovaného na liečbu diabetu. Diabetes sa primárne nelieči u všeobecného lekára a väčšina detí je v starostlivosti špecialistu, alebo diabetológa. Diabetes 1. typu väčšinou znamená, že prevažná väčšina beta buniek v pankrease je zničená, čo znamená, že pankreas dokáže vyprodukovať nulové, alebo minimálne množstvo inzulínu.