Diagnostika cukrovky

Diabetes mellitus, inak známy aj pod pojmom cukrovka, je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje dlhodobo zvýšenú hladinu cukru v krvi- hyperglykémiu. Hyperglykémia je charakteristická stratou chuti do jedla, slabosťou, bolesťami hlavy, alebo smädom a častým močením. Ľudia, ktorý trpia cukrovkou majú vysokú hladinu cukru v krvi, inak nazývanú vysoký cukor, alebo hyperglykémia.

Čo je diabetes mellitus

Diabetes mellitus je porucha metabolizmu- spôsob, akým telo využíva natrávenú potravu na energiu. Tráviaci trakt odbúrava sacharidy a škroby nájdené v potrave na glukózu, ktorá vstupuje do krvného obehu. S pomocou hormónu inzulín, ktorý sa tvorí v pankrease, všetky bunky v tele absorbujú glukózu a využívajú ju na energiu. Keď je po jedle hladina glukózy v krvi vyššia, pankreas automaticky uvoľní inzulín.

O cukrovke hovoríme vtedy, ak telo neprodukuje dostatočné množstvo inzulínu, nie je schopné využívať inzulín účinne, alebo sa spoja obe tieto problémy. Výsledkom je hromadenie glukózy v krvi namiesto toho, aby bola absorbovaná bunkami v tele. Týmto procesom sa bunkám v tele nedostáva dostatok energie na správne fungovanie organizmu a to aj napriek vysokej hladine glukózy v krvi.

Postupom času vysoký krvný tlak škodí nervom a cievam, čo vedie ku komplikáciám, ako sú srdcové choroby, mŕtvica, ochorenie obličiek, slepota, alebo ochorenie zubov.

Hlavné typy cukrovky

Existujú tri hlavné typy diabetu- diabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus 2. typu a gestačný diabetes.

Diabetes 1. typu

Diabetes mellitus 1. typu, inak nazývaný aj diabetes mladých, je obvykle prvýkrát diagnostikovaný u detí, dospievajúcich a mladých ľudí. Pri tomto type cukrovky beta bunky pankreasu nemajú dostatok inzulínu, pretože imunitný systém ich vplyvom autoimunitnej reakcie napadne a zničí.

Diabetes 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu , inak nazývaný diabetes dospelých je najčastejším typom cukrovky. Asi 90-95% ľudí trpiacich diabetom má diabetes typu 2. U ľudí sa môže vyvinúť diabetes 2. typu kedykoľvek počas života. Najčastejšie sa tento druh cukrovky spája s vyšším vekom, výnimkou však nie je ani výskyt v detstve.  Diabetes 2. typu sa najčastejšie spája s nadváhou, nedostatkom fyzickej aktivity. Trpia ním aj ženy, u ktorých sa v tehotenstve prejavil gestačný diabetes.

Gestačný diabetes

Gestačný diabetes sa vyvíja iba v priebehu tehotenstva. Hormóny, ktoré sú produkované telom počas tehotenstva zvyšujú množstvo inzulínu potrebné pre riadenie hladiny glukózy v krvi. V prípade, ak sa v neskorších fázach tehotenstva v tele matky objaví nadmerné množstvo inzulínu, môže sa u tehotnej ženy vyvinúť gestačný diabetes. Gestačný diabetes obvykle zmizne hneď po pôrode. Krátko po tehotenstve má malé percento žien (5-10%) naďalej vysokú hladinu cukru v krvi, čo sa môže diagnostikovať ako diabetes 2. typu.

Krvné testy

Na diagnostiku diabetu sa využívajú krvné testy, pretože na začiatku tohto ochorenia nemusia byť prítomné žiadne jednoznačné príznaky pre diagnostikovanie diabetu. Všetky krvné testy zahŕňajú odber vzoriek krvi u vášho lekára, ktoré sa pošlú do špecializovaných laboratórií na analýzu.

Na meranie glukózy v krvi sa využívajú aj glukomery. Glukomer je meracie zariadenie, ktoré využívajú lekári na diagnostiku diabetu. Krv sa v tomto prípade odoberie z prsta. Glukomery nie sú dostatočne presné na správne diagnostikovanie cukrovky, môžu byť však použité k rýchlemu zisteniu hladiny glukózy v krvi. K presnej diagnostike diabetu je potrebné vykonať krvný test.

Krvné testy a diagnostikovanie prediabetu

Krvné testy pomôžu lekárom a zdravotníkom diagnostikovať a následne liečiť cukrovku skôr, ako dôjde ku komplikáciám. Testy sa používajú aj na diagnostiku prediabetu, ktorý je predzvesť cukrovky. O prediabete hovoríme vtedy, keď je hladina glukózy v krvi vyššia ako normálne, nie je ale dostatočne vysoká, aby sa diagnostikoval diabetes 1. alebo 2. typu. Mierna fyzická aktivita a strata váhy môže pomôcť oddialiť diabetes 2. typu aj 10 rokov.

Druhy krvných testov

Ak neexistujú jasné príznaky diabetu je potrebné opätovné meranie na potvrdenie diagnózy. Existujú rôzne druhy krvných testov na diagnostikovanie diabetu:

  • test HbA1c, alebo inak gykohemoglobínový test
  • test glykémie nalačno- FPG
  • test orálnej tolerancie glukózy
  • RPG test

RPG test

Krvný test RPG, pri ktorom sa zisťuje náhodná hladina glukózy v plazme, sa používa k zisteniu hladiny glukózy v tele pacienta. V prípade, ak sa hladina RPG v plazme pohybuje minimálne v rozmedzí 200miligramov na decimeter a viac, lekár môže diagnostikovať cukrovku.

HbA1C

Test HbA1C je vhodný na diagnostiku diabetu 2. typu a prediabetu. Nie je vhodný pre diagnostiku cukrovky 1. typu a gestačného diabetu. Test HbA1C je krvný test, ktorý odráža priemernú hladinu glukózy v krvi človeka počas uplynulých 3 mesiacov. Pri tomto type testu sa nevyžadujú denné merania hladiny cukru v krvi. Test HbA1C je pre pacientov viac praktický, ako iné formy krvných testov na zistenie diabetu, pretože nevyžaduje pôst a môže sa vykonať kedykoľvek počas dňa.

Výsledok testu HbA1C je písaný v percentách. Čím vyššie percento, tým je vyššia hladina glukózy v krvi. Normálna hladina testu HbA1C je nižšia ako 5,7%.

Ľudia, ktorý mali diagnostikovaný prediabetes, by mali byť krvnej skúške podrobení raz za rok. Takisto by test HbA1C mali absolvovať ľudia, ktorí majú zvýšené riziko vzniku diabetu, čiže sa vyskytujú v rizikovej skupine. Ak je výsledok testu HbA1C nad 6%, považuje sa to za veľmi vysoké riziko vzniku diabetu. Výsledok nad 6,5%, alebo vyšší znamená, že trpíte cukrovkou.

FPG test

Test glykémia nalačno, alebo inak FPG test, sa používa na diagnostiku diabetu a prediabetu. Tento druh testu patrí k najbežnejším testom, ktoré sa používajú pre diagnostikovanie diabetu, pretože je praktickejší ako orálny glukózový tolerančný test a je menej nákladný. FPG test meria hladiny glukózy v krvi nalačno. Pre dosiahnutie najspoľahlivejších výsledkov musí pacient dodržať pôst minimálne 8 hodín. FPG test je najlepšie vykonávať ráno nalačno.

Výsledky testov FPG testu sú písané v miligramoch. Ľudia s hodnotami 100-125 mg/dl trpia prediabetom, alebo zhoršenou hladinou glukózy nalačno. Hodnota nad 126 mg/dl a vyššie, potvrdená opakovanými testami, znamenajú, že pacient trpí diabetom.

Orálny glukózový tolerančný test

Orálny glukózový tolerančný test (OGTT) môže byť použitý pre diagnostiku diabetu, prediabetu, aj gestačného diabetu. Výskumy ukázali, že orálny glukózový tolerančný test je citlivejší ako FPG test, ale je nákladnejší a menej praktický. Orálny glukózový tolerančný test sa využíva na testovanie cukrovky. Pacient musí dodržať pôst najmenej 8 hodín pred testom, následne vypije nápoj, ktorý obsahuje 75 g glukózy rozpustenej vo vode. Po 2 hodinách od vypitia nápoja sa meria hladiny glukózy v tele.

V prípade, že po dvoch hodinách sa hladina glukózy v krvi pohybuje v rozmedzí medzi 140 a 199 mg/dl, pacient trpí istým druhom prediabetu nazývaným porucha glukózovej tolerancie. Ak sa výsledok potvrdí druhým testom a u pacienta je hladina glukózy 200 mg/dl, alebo vyššia znamená to, že pacient trpí cukrovkou.

Výsledky krvných testov

Všetky výsledky laboratórnych testov sa môžu líšiť zo dňa na deň, od skúšky ku skúške. Je normálne, že sa hladina glukózy v krvi pohybuje hore a dole v závislosti od skonzumovaného jedla, cvičenia, choroby, alebo stresu. Každý test meria hladiny glukózy iným spôsobom. Výsledky sa môžu líšiť aj v rôznych laboratóriách vplyvom zmeny teplôt, zariadenia, alebo manipulácie so vzorkou.

Lekár pri posudzovaní pacienta berie do úvahy všetky varianty , preto sa pre potvrdenie diagnózy laboratórne testy opakujú. Diabetes sa vyvíja postupom času, takže lekár môže diagnostikovať diabetes aj pomocou iných príznakov diabetu.