HbA1c test a diabetes

Na diagnostikovanie diabetu sa využívajú rôzne krvné testy. Dnes sa pozrieme bližšie na HbA1c test, ktorý meria hladinu glukózy v krvi za uplynulé 3 mesiace.

Čo je HbA1c test?

Test HbA1c je krvný test, ktorý poskytuje informácie o priemernej hladine glukózy v krvi, tiež nazývanej hladina cukru v krvi, počas uplynulých troch mesiacov. Test HbA1c je niekedy nazývaný aj glykohemoglobínový test a slúži predovšetkým na diagnostikovanie a výskum diabetu.

Ako funguje HbA1c test

Test HbA1c je založený na uchytení glukózy na hemoglobín, čiže proteín v červených krvinkách, ktorý prenáša kyslík. Červené krvinky sa v tele človeka neustále vytvárajú a zanikajú. Vo väčšine prípadov žijú asi 3 mesiace. To znamená, že test HbA1c odráža priemernú hladinu glukózy v krvi človeka počas 3 mesiacov. Výsledok testu sa udáva v percentách. Čím je toto percento vyššie, tým je u pacienta vyššia hladina glukózy v krvi. Normálna hladina HbA1c je nižšia ako 5,7%.

Otázka je, či sa môže test HbA1c využiť k diagnostike cukrovky 2. typu, alebo k diagnostike prediabetu. Odpoveď znie áno. V roku 2009 medzinárodná odborná komisia odporučila test HbA1c ako jeden z dostupných testov k diagnostike cukrovky a prediabetu. Predtým boli k diagnostike používané tradičné testy.

Test HbA1c nevyžaduje držanie pôstu, ako pri iných druhoch krvných testov pri diagnostikovaní diabetu. Krv možno odobrať kedykoľvek počas dňa. Odborníci dúfajú, že tento komfort priláka viac ľudí, aby sa nechali vyšetriť, a tým sa zníži počet ľudí s nediagnostikovanou cukrovkou. Avšak niektoré lekárske organizácie aj naďalej odporúčajú používať tradičné testy pre diagnostikovanie diabetu. K odporúčaným druhom testov patrí aj test FPG- test glykémie nalačno. Pri tomto druhu testu pacient dodržiava osemhodinový pôst, preto je test dobré vykonať ráno nalačno.

Určenie diagnózy za pomoci krvných testov

Žiadne testy nie sú stopercentné, testy HbA1c sú však najlepším riešením pre diagnostiku diabetu. Testovanie je dôležité najmä preto, že v ranom štádiu ochorenia nemá diabetes mellitus takmer žiadne viditeľné príznaky. Diabetes mellitus je vážne a veľakrát celoživotné ochorenie, ktoré sa však dá čiastočne upraviť dostatočnou fyzickou aktivitou a zdravým životným štýlom. Test HbA1c umožňuje lekárom včasnú diagnostiku cukrovky ešte pred nástupom komplikácií.

Diagnostika pomocou testov

Krvný test HbA1c môže byť použitý na diagnostiku diabetu typu 2 a prediabedu samostatne, alebo v kombinácií s inými krvnými testami určených na diagnostikovanie cukrovky. Aby sa zabezpečilo, že výsledky sú štandardizované, musí byť krvná vzorka zaslaná do špecializovaného laboratória, ktoré využíva NGSP- certifikovanú metódu pre analýzu.

HbA1c a tehotenstvo

Krvný test HbA1c môže byť vyžiadaný pri prvej návšteve vášho lekára počas tehotenstva. Lekár týmto testom zisťuje, či tehotná žena netrpela diabetom už pred otehotnením. HbA1c test sa vykonáva najmä ženám, ktoré sú v rizikovej skupine, čiže trpia nadváhou, obezitou, alebo sa v ich rodine vyskytla diagnóza cukrovky akéhokoľvek typu.

Po teste HbA1c sa pravidelne vykonáva orálny glukózový tolerančný test (OGTT), ktorý sa používa počas celého tehotenstva na pomoc pri včasnej diagnostike gestačného diabetu. Gestačný diabetes sa vyskytuje len počas tehotenstva a po pôrode obvykle vymizne. Počas 12 týždňov po pôrode sa u žien s diagnózou gestačný diabetes vykonajú krvné testy. Častejšie sa na tento druh testovania využíva orálny glukózový tolerančný test.

Odporúčané krvné testy

Štandardne sa krvné testy na meranie hladiny glukózy v krvi využívajú na diagnostiku diabetu 2. typu a prediabetu. Lekári odporúčajú najmä orálny glukózový tolerančný test (OGTT) a test FPG. Náhodný test glukózy v plazme môže byť takisto používaný na diagnostiku diabetu, ak sú prítomné príznaky diabetu. V niektorých prípadoch sa test HbA1c využíva ako potvrdzujúci test pre zistenie hladiny glukózy v krvi.

Rozdielne výsledky krvných testov

V niektorých prípadoch sa môže stať, že výsledky testu na meranie hladiny glukózy v krvi preukážu diabetes, zatiaľ čo test HbA1c je negatívny. Môže tiež nastať situácia, že test HbA1c preukáže diagnostiku cukrovky, zatiaľ čo test glukózy v krvi nie. Z toho dôvodu zvyknú lekári testy opakovať ešte pred stanovením diagnózy.

Ľudia s rozdielnymi výsledkami testov sa môžu nachádzať v počiatočnom štádiu ochorenia. Vtedy hladina glukózy v tele nie je dostatočne vysoká na to, aby bol diabetes preukázateľný pri všetkých druhov testu. Niekedy aj jednoduchá zmena životného štýlu, zdravšie stravovanie a dostatok fyzickej aktivity,  môže pomôcť ľuďom v ranom štádiu cukrovky oddialiť toto ochorenie, alebo sa cukrovke úplne vyhnúť.

Je normálne, že hladina glukózy v tele človeka sa stále mení v závislosti od určitých faktorov, ako sú strava, cvičenie, choroba, alebo stres. Každý test meria hladinu glukózy v krvi iným spôsobom.

Ako fungujú iné druhy krvných testov?

FPG test meria hladinu glukózy v tele pacienta, ktorá sa voľne pohybuje v krvi, po dodržaní osemhodinového pôstu. Tento test zobrazuje hladinu glukózy v tele pacienta iba počas trvania testu. Opakované testy na zistenie hladiny glukózy v krvi niekoľkokrát denne môžu zaznamenať prirodzenú hodnotu glukózy v krvi počas dňa. Tento druh testu vyžaduje self-monitoring (sledovanie seba) pomocou glukometra.

Krvný test HbA1c zaznamenáva množstvo glukózy prichytené na hemoglobín, takže odráža priemerné výsledky v priebehu 3 mesiacov. HbA1c nezobrazuje každodenné zmeny hladiny glukózy v krvi.

Ako presné sú výsledky testu HbA1c?

Výsledok testu HbA1c môže byť až o 0,5% vyšší, alebo nižší, ako je jeho skutočné percento. To znamená, že ak test HbA1c ukáže výsledok 7,0%, reálna hodnota môže byť niekde v rozmedzí 6,5-7,5%. Test HbA1c sa môže javiť ako nespoľahlivý pre diagnostiku, alebo monitorovanie diabetu u ľudí s určitými príznakmi, ktoré sú v rozpore s výsledkami. Ak pacient v priebehu testu trpí infekciou je možné, že sa výsledky testu HbA1c nebudú zhodovať so skutočnými hodnotami hladiny glukózy v krvi.

Neobvyklý druh hemoglobínu

Ľudia z Afriky, Stredomoria, alebo juhovýchodnej Ázie sú obzvlášť vystavení riziku nesprávne diagnostikovanej cukrovky pomocou testu HbA1c. Títo ľudia môžu mať menej obvyklý druh hemoglobínu, ktorý sa nemusí zhodovať s HbA1c testami. Väčšina ľudí s inou variantou hemoglobínu nemá žiadne príznaky a často ani nevedia, že ich hemoglobín je iný.

Nie všetky testy HbA1c sú nespoľahlivé pre ľudí s inými variantmi hemoglobínu. Ľudia s nepresným výsledkom z jedného druhu HbA1c testu môžu dobre reagovať na iný typ HbA1c testu, kde je meraná ich priemerná hladina glukózy v krvi. Váš lekár vám môže poskytnúť informácie, ktorý druh HbA1c testu je pre vás vhodný.

Falošný výsledok HbA1c testu môže nastať aj u ľudí, ktorí:

  • trpia anémiou
  • silne krvácajú
  • majú nízku hladinu železa v krvi
  • trpia ochorením pečene a obličiek