Inzulínová pumpa

Inzulínová pumpa je prístroj, ktorý je určený na liečbu cukrovky. Jeho pomocou dochádza k podkožnej kontinuálnej aplikácii inzulínu. Liečba inzulínovou pumpou najviac napodobňuje prirodzenú tvorbu inzulínu a v súčasnej dobe je najvyspelejší variantom liečby diabetických pacientov. Inzulín je aplikovaný kanylou zavedenou do podkožia.

Inzulínová pumpa je praktický elektronický prístroj, veľkosťou podobný mobilnému telefónu. Výhodou pumpy je, že ju môže diabetik ľahko upevniť na opasok nohavíc, vložiť do vrecka, alebo dokonca pripevniť na podprsenku. Liečba inzulínovou pumpou patrí k najmodernejšiemu spôsobu liečby cukrovky a umožňuje najprirodzenejšie podávanie inzulínu do podkožia pacienta. Pre niektoré osoby s diabetom je dokonca jedinou možnosťou, ako dosiahnuť dobrú kompenzáciu.

Toto šikovné zariadenie dokáže oveľa vernejšie napodobniť sekréciu inzulínu zdravého pankreasu: vďaka kontinuálnej podkožnej inzulínovej infúzii je nahradená potreba podávania častých injekcií inzulínu. Inzulínová pumpa podáva do tela presné množstvo rýchlo pôsobiaceho inzulínu, ktoré zodpovedá potrebám vášho tela- bez ohľadu na to, či je deň alebo noc.

Pacientovi tak odpadá neraz náročné bremeno správneho dávkovania a to predovšetkým v čase po jedle a v noci, a tým pumpa prispieva k dosiahnutiu lepšej kontroly nad hladinou glukózy.

U diabetika, ktorý poctivo drží diétu a dodržuje lekárom nariadený režim a nie je schopný dosiahnuť dobrú kompenzáciu, je pumpu dobré aspoň vyskúšať. Ak však diabetik nedodržuje diétu a myslí si, že všetko za neho vyrieši inzulínová pumpa, bude zrejme sklamaný. Dávkovanie inzulínu pumpou síce umožní lepšie regulovať glykémiu aj pri nevhodnej strave, ale cenou je nárast spotreby inzulínu a kilogramov.

Všeobecne medzi ľuďmi prevažuje názor, že bežná inzulínová pumpa dávkuje inzulín sama podľa aktuálnej hladiny glykémie, čo sa bohužiaľ nezakladá na pravde. Bez plnej súčinnosti pacienta a jeho perfektných vedomostí súvisiacich ako s technikou používania inzulínovej pumpy, tak týkajúcich sa samotnej podstaty liečby diabetu, nemožno očakávať adekvátne liečebné výsledky. Preto je pred nasadením pacienta na inzulínovú pumpu aj počas ďalšej liečby potrebná precízna edukácie s cieľom zoznámenia pacienta s možnosťami nového spôsobu liečby.

Najlepšie výsledky dosahujú všetci, ktorí venujú čas častému meraniu glykémie a analyzovaniu týchto výsledkov. Aplikovaním získaných skúseností (ako telo reaguje na danú potravinu alebo koľko jednotiek inzulínu potrebujú na zníženie glykémie o 1 mg/dl krvi a pod.) potom dochádza k očakávanému zlepšeniu. Aktívne zapojenie pacienta do liečby je základným predpokladom dobrých výsledkov. Inzulínové pumpy síce majú veľa funkcií a dokážu vykonávať inteligentné rozhodnutia, ale mozgom tohto „umelého pankreasu“ je vždy diabetik alebo rodič diabetika.

Výhody a nevýhody inzulínovej pumpy

Výhody:

 • zlepšenie kompenzácie cukrovky
 • zníženie glykovaného hemoglobínu
 • zníženie variability glykémie
 • zníženie Dawn fenoménu (ranná vzostup glykémie)
 • zníženie rizika hypoglykémiou
 • väčšia flexibilita režimu (schopnosť pracovať aj na dve smeny, športovať, cestovať)
 • zníženie spotreby inzulínu

Nevýhody:

 • rýchly vzostup glykémie spojený s ketoacidózou (napr. pri upchatiu kanyly)
 • váhový prírastok spojený pri nedodržiavaním liečebného režimu
 • neustále nosenie pumpy pri sebe (odpojiť ju možno len na krátku dobu)
 • pumpa je závislá na elektrickej energii, ktorá je dodávaná batériami, ktoré v prípade nutnosti výmeny je potrebné mať pri sebe (bez batérií pumpa nefunguje na rozdiel od inzulínového pera)
 • nutnosť pravidelnej výmeny infúznych setov (pri akejkoľvek ceste je potrebné byť vybavený dostatkom materiálu)
 • pre sociálne slabšie osoby môže byť kúpa inzulínovej pumpy (hoci aj iba čiastočný príplatok) finančne náročnejšia; taktiež aj náklady na batérie.