Diabetická ketoacidóza

Diabetická ketoacidóza je závažný stav, ktorý môže viesť k diabetickej kóme, alebo môže skončiť smrťou.

Čo je diabetická ketoacidóza?

Diabetická ketoacidóza (DKA) je potenciálne život ohrozujúca komplikácia spojená s diabetom, spôsobená nedostatkom inzulínu v tele pacienta. Tento stav nastane hlavne v prípade, že vaše telo nedokáže efektívne využiť glukózu, pretože sa k tele nenachádza dostatok inzulínu. Ako alternatívny zdroj energie sa v tomto prípade využije tuk, to však môže spôsobiť nahromadenie potenciálne škodlivých látok zvaných ketóny.

Diabetická ketoacidóza je pomerne častá u ľudí, ktorí trpia diabetom 1. typu, ale zriedka sa vyskytuje aj u ľudí s diabetom 2. typu. Niekedy sa môže vyvinúť u ľudí, ktorí ani nevedia, že trpia cukrovkou. Najviac ohrozené sú deti a mladí dospelí.

Nebezpečné ketóny v tele

Keď vaše bunky nedostanú glukózu, ktorú potrebujú na energiu, vaše telo začne premieňať tuky na energiu, ktorá produkuje ketóny. Ketóny sú chemické látky, ktoré telo vytvára pri rozkladaní tukov na energiu. Tento stav je bežný v prípade, keď telo nemá dostatok inzulínu. Keď sa ketóny hromadia v krvi vytvárajú v tele kyslé prostredie. Vytváranie ketónov je varovný signál, že trpíte cukrovkou, alebo že sa vám cukrovka vymkla spod vašej kontroly.

Vysoké hladiny ketónov môžu otráviť telo. Keď je hladina ketónov príliš vysoká, môže sa v tele vytvoriť DKA. Diabetická ketoacidóza sa môže vyvinúť u každého človeka, ktorí trpí diabetom. U ľudí, ktorí trpia diabetom je to veľmi zriedkavý druh ochorenia.

Príznaky diabetickej ketoacidózy

DKA sa zvyčajne vyvíja pomaly, ale keď dôjde k vracaniu príznaky choroby sa môžu objaviť v priebehu niekoľkých hodín. Vtedy ide už o život ohrozujúci stav.

K príznakom v ranom štádiu patria:

  • smäd, alebo sucho v ústach
  • vysoká hladina glukózy (cukru) v krvi
  • časté močenie
  • vysoké hodnoty ketolátok v moči

V prípade, že sa ketoacidóza nelieči, môže sa u vás prejaviť dehydratácia, zvracanie, zvýšená dýchavičnosť a zvýšená srdcová frekvencia. Môžu sa u vás prejaviť aj strata vedomia, závrate, či ospalosť.

Príznaky neliečenej diabetickej ketoacidózy

Keď sa choroba nezačne liečiť môže dôjsť k ďalším príznakom, ako je neustály pocit únavy. Medzi prejavy diabetickej ketoacidózy patrí aj suchá pokožka, nevoľnosť, vracanie, alebo bolesti brucha. Vracanie môže byť spôsobené vplyvom mnohých chorôb. Na svojho lekára sa obráťte v prípade, že sa u vás objavilo zvracanie a trvá dlhšie ako 2 hodiny. Medzi ďalšie príznaky choroby patrí aj zmätenosť, alebo ťažkosti s dýchaním.

Ketoacidóza (DKA) je nebezpečná a závažná choroba. Ak sa u vás prejavilo niekoľko z vyššie uvedených príznakov, obráťte sa na svojho všeobecného lekára, alebo choďte do najbližšej nemocnice.

Diagnostika

Prítomnosť ketónov možno zistiť pomocou jednoduchého testu za pomoci testovacích prúžkov. Opýtajte sa svojho poskytovateľa lekárskej starostlivosti, kedy a ako by ste sa mohli otestovať na prítomnosť ketónov v tele. Mnoho odborníkov radí, aby ste si skontrolovali hladinu ketónov v moči v prípade, ak sa vaša hladina cukru v krvi pohybuje nad hodnotou 240 mg/dl.

Test na kontrolu ketónov

Ak ste chorý a trpíte nejakou infekciou, alebo chrípkou, urobte si test na kontrolu ketónov každých 4 až 6 hodín. Test na kontrolu ketónov by ste mali kontrolovať aj v tom prípade, že sa hladina glukózy v krvi pohybuje nad hodnotou 240 mg/dl. Pre vykonanie testu sa rozhodnite aj v prípade, že sa u vás prejavili akékoľvek príznaky ketoacidózy.

V prípade, že sa u vás vyskytne niektorí z nižšie uvedených príznakov, zavolajte svojmu ošetrujúcemu lekárovi:

  • testy moču ukazujú vysoké hladiny ketónov
  • máte vysokú hladinu glukózy v krvi a vyšli vám vyššie hodnoty pri teste
  • ak ste vracali viac ako dvakrát za 4 hodiny a niekedy sa u vás objavili vyššie hodnoty ketónov

Vysoké hladiny ketónov v moči, súčasne s vysokou hladinou glukózy v krvi, môžu znamenať, že sa vaša cukrovka dostala mimo kontrolu. Pri najbližšej kontrole sa so svojim lekárom poraďte, ako túto situáciu riešiť.

Diabetická ketoacidóza a diabetes 1. typu

Ľudia s diabetom 1. typu sú často vystavení riziku diabetickej ketoacidózy, keď hladina inzulínu a hladina cukru v krvi začne stúpať. K tomuto stúpaniu často dochádza vtedy, keď ste sa u vás prejavila infekcia, napríklad chrípka, alebo infekcie močových ciest.

Diabetická ketoacidóza a infekcia

Infekcia v tele spôsobí, že telo pacienta začne uvoľňovať ďalšie hormóny do krvi, aby pomáhali v boji s chorobou. Tieto hormóny sú nekompatibilné s inzulínom, čo znamená, že vaše telo bude potrebovať vyššiu dávku inzulínu. Táto situácia môže nastať aj v prípade, že dostatočne nekontrolujete hladinu glukózy v krvi.

Jednoduchý test vám môže pomôcť odhaliť zvýšenú hladinu glukózy v krvi ešte skôr, než sa stane vážnym problémom. Súčasne môžete skontrolovať aj hladinu ketolátok v tele. Na kontrolu hladiny glukózy v krvi a ketónov by ste nemali zabúdať ani pri chorobe, zvlášť vtedy, keď trpíte diabetom 1. typu.

Ak trpíte ketoacidózou je potrebná úprava dávok inzulínu podľa pokynov vášho ošetrujúceho lekára, alebo diabetológa. Ak sa u vás objavia príznaky diabetickej ketoacidózy, alebo máte dlhodobo zvýšenú hladinu cukru v krvi, neváhajte vyhľadať svojho lekára, alebo navštívte najbližšiu nemocnicu, kde vám s týmto problémom pomôže tím špecializovaných pracovníkov.

Príčina

Existujú tri hlavné príčiny zvýšeného množstva ketónov. Zvýšené množstvo ketónov sa môže objaviť v prípade, ak nemáte v tele dostatok inzulínu, nekonzumujete dosť jedla, alebo vaše telo potrebuje viac inzulínu ako obvykle z dôvodu choroby.

Keď ste chorý často nemáte chuť na akékoľvek jedlo, preto hodnoty ketónov v tele stúpnu. K podobnej reakcii tela môže dôjsť aj v prípade, že nejaké jedlo v priebehu dňa vynecháte.