Diabetická nefropatia (zlyhanie obličiek)

Obličky sú párový orgán a pripomínajú dve fazule, veľké ako päsť. Sú umiestnené teste pod hrudným košom, jedna oblička sa nachádza vpravo, druhá vľavo. Každý deň vaše obličky filtrujú 120 až 150 litrov krvi, aby vyrobili 1 až 2 litre moču. Moč vedie do močového mechúra cez rúrky, ktoré sa nazývajú močovody. Váš močový mechúr ukladá moč až dovtedy, kým nemáte potrebu močiť.

Ako diabetes ovplyvňuje obličky

Cukrovka je hlavnou príčinou ochorenia obličiek. Diabetické ochorenie obličiek, alebo diabetická nefropatia, je lekársky termín  pre ochorenie obličiek spôsobené cukrovkou. Diabetické ochorenie obličiek postihuje obe obličky súčasne.

Poškodenie obličiek

Príliš veľa glukózy v krvi pri cukrovke spôsobuje veľmi vážne škody vo filtrácií obličiek. Ak je poškodená filtrácia obličiek, tak proteín albumín, ktorí prispieva k správnej funkcií tela, vyteká z krvi do moču. Poškodené obličky zle filtrujú odpadové látky a prebytočné tekutiny z krvi. Škodlivé látky a prebytočná tekutina sa hromadí vo vašej krvi čo spôsobuje, že sa necítite dobre.

V prípade, že sa u vás v rodine objavila cukrovka, je veľmi pravdepodobné, že rodinný príslušníci takisto trpia diabetickým ochorením obličiek. Porozprávajte sa s členmi vašej rodiny o ich anamnéze. V prípade, že ste vy, alebo členovia rodiny, ktorí trpia cukrovkou, neboli podrobení testom, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára.

Krvný tlak a obličky

Krvný tlak je sila krvného toku vnútri ciev. Krvný tlak sa zaznamenáva dvomi číslami oddelenými lomenou čiarou (napríklad 130/80). Prvé číslo označuje tlak vo vašich cievach, keď vám bije srdce a tlačí krv cez krvné cievy do celého tela. Druhé číslo označuje tlak, ktorý na cievy pôsobí medzi jednotlivými údermi srdca.

Vysoký krvný tlak

Vysoký krvný tlak núti srdce viac pumpovať krv do celého tela. Ak trpíte vysokým krvným tlakom, môžete nepriaznivo ovplyvniť svoje srdce. Vysoký krvný tlak poškodzuje cievy, zvyšuje riziko srdcového infarktu, alebo mŕtvice, spôsobuje očné problémy a problémy s obličkami.

Vysoký krvný tlak je jednou z hlavných príčin ochorenia obličiek u ľudí, ktorí trpia diabetom. Platí to aj naopak, vysoký krvný tlak môže byť aj dôsledkom ochorenia obličiek. Ak dlhodobo trpíte vysokým krvným tlakom znamená to, že vaše obličky môžu byť už poškodené. Dokonca aj malé zvýšenie krvného tlaku môže spôsobiť, alebo zhoršiť ochorenie obličiek.

Ideálny krvný tlak

Váš krvný tlak by sa mal stále pohybovať v hodnotách nižších ako 140/80, alebo 140/90 v závislosti od toho, či trpíte ochorením obličiek a ak áno, aké závažné je ochorenie obličiek. Mnoho ľudí s cukrovkou má vysoký krvný tlak, avšak udržiavanie krvného tlaku v normálnych hodnotách pomôže zabrániť poškodeniu obličiek, srdca, mozgu, ciev a iných častí tela.

Pravidelný prísun jedla, lieky a dostatočná fyzická aktivita vám môže pomôcť dosiahnuť ideálnu hodnotu vášho krvného tlaku. Kontrola krvného tlaku sa vykonáva pri každej návšteve vášho poskytovateľa lekárskej starostlivosti. Ak máte vysoký krvný tlak, spýtajte sa svojho lekára na lieky, ktoré vám pomôžu udržať váš krvný tlak pod kontrolou. Lieky na kontrolu krvného tlaku môžu takisto spomaliť progresiu ochorenia obličiek.

Poznáme dva typy liekov na kontrolu a zníženie krvného tlaku. Zistilo sa, že inhibítory enzýmu (ACE) a blokátory angiotenzínového receptora (ARB) spomaľujú progresiu ochorenia obličiek u ľudí s cukrovkou.

Príznaky

V skorých štádiách nemá diabetické ochorenie obličiek žiadne príznaky. Ochorenie obličiek sa môže vyvíjať aj niekoľko rokov bez toho, aby ste pociťovali akékoľvek príznaky, alebo zmeny v zdravotnom stave. Príznaky nepocítite ani vtedy, ak vaše obličky vykonávajú len polovičnú prácu zdravých obličiek. To, či trpíte, alebo netrpíte ochorením obličiek môže s istotou potvrdiť len lekár. Ochorenie obličiek sa zisťuje kontrolou proteínu, alebo albumínu v moči najmenej raz za rok.

Prvým príznakom diabetického ochorenia obličiek je často opuch niektorých častí tela, ako sú ruky, tvár, nohy, alebo členky. Pri neliečenom ochorení obličiek sa príznaky môžu stupňovať. Ak výkonnosť vašich obličiek začne klesať, môžu sa objaviť príznaky, ktoré zahŕňajú:

  • ospalosť, alebo nevysvetliteľná únava
  • pocit svrbenia, alebo suchá pokožka
  • zvýšená, alebo znížená potreba močiť
  • bolesti hlavy
  • strata váhy
  • nevoľnosť od žalúdka, zvracanie
  • problémy so spánkom
  • svalové kŕče

Diagnostika

Ak vás trápi otázka, ako môžete zistiť, či trpíte diabetickým ochorením obličiek, odpoveď je veľmi jednoduchá- vyšetrenie ochorenia obličiek sa zisťuje pomocou testov.

Meranie krvného tlaku

Meranie krvného tlaku by ste mali absolvovať pri každej návšteve ošetrujúceho lekára a to najmä v prípade, že trpíte ochorením obličiek.

Test na prítomnosť albumínu a kreatinínu

Vysoká hladina albumínu v moči môže znamenať, že trpíte ochorením obličiek. Ošetrujúci lekár vám vysvetlí, ako odobrať vzorku moču potrebnú pre vyšetrenie albumínu a kreatínu. Vzorka je následne odoslaná do špecializovaného laboratória, kde sa porovná množstvo albumínu v pomere s množstvom kreatinínu. Kreatinín je odpadová látka, ktorá sa tiež nachádza v moči. Test na porovnanie albumínu a kreatinínu v moči je dôležitý na diagnostikovanie diabetického ochorenia obličiek. Tento test by sa mal vykonať najmenej raz za rok.

Test na odhadovanie glomerulárnej filtrácie (EGFR)

Pri tomto teste je potrebná vzorka krvi, ktorá je odobratá u vášho ošetrujúceho lekára. Vzorka krvi sa odošle do laboratória, kde pomocou rôznych testov zmerajú, koľko krvi vaše obličky prefiltrujú každú minútu. Ak vaše obličky nefiltrujú dostatočné množstvo krvi , časom môže dôjsť k poškodeniu obličiek, alebo k zlyhaniu obličiek. Tento test by ste mali absolvovať takisto raz za rok.

Výsledky testov

Ak výsledky testov krvi a moču vykazujú známky poškodenia obličiek, alebo diabetické ochorenie obličiek, lekár vám môže odporučiť ďalšie testy. Ďalšie testy pomôžu zistiť, či máte aj iné zdravotné problémy, ktoré poškodzujú váš organizmus. Špecializovaný lekár môže vykonať aj biopsiu. Pri biopsii sa odoberie malý kúsok tkaniva z obličiek, ktorý bude môcť lekár pozorovať pod mikroskopom, aby zistil zmeny v tkanive.

Liečba

Akonáhle zistíte, že trpíte diabetickým ochorením obličiek, môžete spomaliť, prípadne úplne zastaviť jeho progresiu tým, že budete pravidelne sledovať hladinu glukózy v krvi a krvný tlak. Snažte sa hodnoty glukózy v krvi udržať v optimálnej hladine.

Váš ošetrujúci lekár, alebo diabetológ vám môže odporučiť špeciálny stravovací plán. Budete sa musieť vyhnúť strave s vysokým obsahom bielkovín, tukov, sodíka a draslíka.

Bielkoviny

Znížte konzumáciu bielkovín, najmä živočíšnych produktov, ako je mäso. Poškodené obličky veľmi ťažko odstraňujú proteíny z krvi. Konzumácia nadmerného množstva bielkovín spôsobuje, že obličky sa viac namáhajú, čo môže viesť k zlyhaniu obličiek.

Tuky

Vyhnite sa strave s vysokým obsahom tuku. Vysoký obsah tuku v strave pre vás znamená aj vysoký cholesterol v krvi. Cholesterol je druh tuku, ktorý nájdete v bunkách tela, v krvi, ale aj v mnohých potravinách. Vaše telo využíva cholesterol na základné funkcie tela, telo si však dostatočné množstvo cholesterolu vytvorí samo a nepotrebuje ho prijať aj v potrave. Vysoká hladina cholesterolu v krvi môže viesť k vzniku srdcových ochorení, alebo mŕtvice.

Sodík

Sodík je minerálna látka, ktorá sa nachádza najmä v soli. Vysoké hladiny sodíka môžu byť príčinou vysokého krvného tlaku. K potravinám s vysokou hladinou sodíka patria aj konzervované výrobky, polotovary, alebo aj párky. Množstvo sodíka v jednotlivých potravinách je uvedené na etikete potravín. Snažte sa obmedziť množstvo prijatého sodíka na menej ako lyžičku denne, alebo 2300 miligramov denne.

Draslík

Draslík je minerál, ktorý pomáha udržiavať správnu funkciu svalov a pravidelný srdcový tep. Zdravé obličky udržiavajú v tele optimálne množstvo draslíka. Avšak, ak trpíte závažným poškodením obličiek, vysoká hladina obličiek môže spôsobiť abnormálny srdcový rytmus, alebo dokonca zastavenie srdca. Medzi potraviny s vysokým obsahom draslíka patria napríklad marhule, banány, pomaranče, alebo zemiaky.