Diabetická retinopatia

Príliš veľa glukózy v krvi človeka, tiež nazývaný vysoký cukor v krvi, znamená, že sa u pacienta vyvinulo ochorenie zvané diabetes mellitus. S diabetom súvisia aj rôzne problémy, môže ovplyvniť vaše obličky, pečeň a dokonca aj oči.

Ako môže diabetes ovplyvniť oči?

Diabetes mellitus môže okrem iných častí tela poškodiť aj vaše oči. Najčastejšie dochádza k poškodeniu sietnice, sklovca, makuly a šošovky.

Sietnica

Sietnica je vnútorná vrstva očnej gule. Je to najdôležitejšia a najcitlivejšia časť oka. Obsahuje bunky citlivé na svetlo, tyčinky a čapíky a nervové vlákna.

Sklovec

Sklovec je priehľadné tkanivo, ktoré vypĺňa očnú dutinu a zvnútra prilieha k očnej sietnici. Poškodenia sklovca vedú k ochoreniam sietnice a k poruchám videnia.

Makula

Pre ostré videnie, čítanie, riadenie auta, alebo sledovanie televízie je najdôležitejšia centrálna časť sietnice nazývaná makula (žltá škvrna). Ochorenie makuly vedie k strate ostrého videnia.

Retinopatia je poškodenie očí, ktoré môže spôsobiť poškodenie zraku, zmenu videnia, alebo až trvalú stratu zraku (slepotu). Slabý zrak znamená, že aj pri nosení okuliarov, kontaktných šošoviek, alebo po medicínskom zákroku nevidíte natoľko dobre, aby ste mohli ľahko plniť bežné úlohy.

Ako cukrovka ovplyvňuje sietnicu?

V priebehu doby, kedy sa vo vašom tele objavili vysoké hladiny glukózy v tele spôsobené cukrovkou, mohlo dôjsť k poškodeniu drobných ciev v sietnici. Diabetická retinopatia je lekársky termín pre označenie poškodenia sietnice oka, spôsobené diabetom.

Poškodenie sietnice sa vyvíja postupne. Najprv sa vaše cievy v sietnici trochu zväčšia. Tým, že sa poškodenie sietnice zhoršuje vplyvom neliečenej cukrovky, cievy blokujú prívod kyslíka do sietnice. Ako reakcia na nedostatočný prísun kyslíka do sietnice sa novovytvorené cievy v oku ľahko poškodia a dochádza k úniku krvi do sklovca. Unikajúca krv zabraňuje, aby svetlo dopadlo na sietnicu.

Rozsah poškodenia očí

Poškodenie nervov oka spôsobí, že môžete vidieť plávajúce škvrny, alebo nevidíte takmer nič, len tmu. Poškodenie očí nemusí byť rovnaké. Je možné, že jedno oko bude viac poškodené, než druhé, ale môže sa stať, že obe oči budú rovnako poškodené. Niekedy sa krv z oka môže vytratiť sama od seba. V niektorých prípadoch je však potrebný chirurgický zákrok na odstránenie krvi zo sietnice.

Diagnostika

Očné vyšetrenie by ste mali absolvovať minimálne raz ročne, aj keď sa vám zdá, že vidíte dobre. Je možné, že sa u vás nevyskytnú žiadne vážne komplikácie s vašimi očami, ale lekárska prehliadka ukáže opak. Je to spôsobené tým, že problémy s videním sa zväčša prejavia až keď je poškodenie sietnice veľmi vážne.

Všímajte si akékoľvek zmeny vo vašom videní. V prípade, ak sa vám bude zdať, že vidíte rozmazane, alebo slabšie ako normálne okamžite vyhľadajte svojho očného lekára.

Očné ochorenia

V priebehu rokov pri neliečenej retinopatii môže dôjsť k odlúpnutiu sietnice. Na opuchnutých a slabých cievach oka sa môže vytvoriť zjazvené tkanivo a sietnica sa oddelí od zadnej časti oka. K hlavným príznakom odlúpenej sietnice patrí zahmlené videnie, tmavé škvrny v zornom poli, alebo oslepnutie. Často môžete mať pocit zahmleného videnia, ako keby ste pozerali cez fóliu. Prevencia a liečba odlúčenia sietnice závisí od druhu ochorenia, do úvahy pripadá aj chirurgický zákrok.

Makulárny edém

Niektorí ľudia s diabetickou retinopatiou majú problém nazývaný makulárny edém. Makulárny opuch, alebo edém môže nastať v akejkoľvek fáze retinopatie. Opuch v makule je spôsobený unikajúcou kvapalinou z poškodených krvných ciev v sietnici.

Makulárny edém je najčastejšou príčinou stratu zraku u ľudí s diabetom. Strata zraku môže byť mierna, až ťažká, ak je edém neliečený. Ako prevencia makulárneho edému sa odporúča absolvovať očné vyšetrenie najmenej raz ročne. Očné vyšetrenie môžete absolvovať niekoľkokrát ročne u svojho všeobecného lekára, ale raz ročne by ste sa mali dať vyšetriť vašim očným lekárom.

Príznaky

V počiatočných fázach choroby sa zvyčajne neobjavujú žiadne príznaky retinopatie. Postupom času, keď sa problémy sietnice začnú zhoršovať, vaše príznaky môžu zahŕňať:

  • rozmazané videnie
  • tmavé, alebo plávajúce škvrny vo vašom videní
  • bolesť a tlak v jednom, alebo v oboch očiach
  • dvojité videnie

Diabetes a tehotenstvo

Zmeny vo vašom tele počas tehotenstva môžu zapríčiniť vznik diabetu a často sa nevyhnete ani iným chorobám spojených s cukrovkou. Čím dlhšie trpíte diabetom, tým väčšia je pravdepodobnosť, že trpíte chorobou zvanou retinopatia. Je to ochorenie očí, ktoré sa tehotenstvom môže zhoršiť, alebo sa rozvinúť.

Ak trpíte cukrovkou a ste tehotná mali by ste absolvovať očné vyšetrenie počas prvých 3 mesiacov tehotenstva, alebo najskôr ako to je možné. So svojim lekárom sa porozprávajte aj o tom, ako často je potrebné absolvovať očné vyšetrenia počas tehotenstva, aby ste sa uistili, že sú vaše oči zdravé.

Pokiaľ máte gestačný diabetes, ktorý sa rozvíja iba počas tehotenstva, je malá pravdepodobnosť, že trpíte retinopatiou. Inak tomu je v prípade, že trpíte diabetom aj po narodení dieťaťa. Ak sa u vás preukázal diabetes mellitus aj po skončení tehotenstva mali by ste si dať pozor na vznik diabetickej retinopatie. Aj po skončení tehotenstva absolvujte pravidelné očné prehliadky.

Liečba

V prípade, že trpíte retinopatiou, by ste sa mali zamerať na jej liečbu. Snažte sa udržať hladinu glukózy v krvi v normálnej hladine. Pravidelne kontrolujte aj svoj krvný tlak, hladinu cholesterolu v krvi a množstvo prijatých tukov. Ak sa retinopatia aj napriek prirodzenej liečbe nezlepší, potom sa so svojim lekárom poraďte o ďalších možnostiach liečby.

Typy liečby

Lieky

Jeden zo spôsobov liečby makulárneho edému sú lieky podávané injekčne. Tieto lieky blokujú proteín v tele, ktorý spôsobuje abnormálny rast krvných ciev a únik kvapaliny. Odstránenie kvapaliny zo sietnice často spôsobí, že sa sietnica vráti do normálnej hrúbky. Očný lekár oko znecitliví a injekčne podá potrebné lieky pomocou malej ihly.

Laserové ošetrenie

Lekár môže liečiť makulárny edém aj pomocou laserového ošetrenia. Pri tejto liečbe lekár znecitliví oko a pomocou laseru vytvorí veľké množstvo malých laserových popálenín v oblasti úniku kvapaliny v blízkosti makuly. V priebehu dvoch, alebo viacerých návštev, dokáže lekár s pomocou laseru vytvoriť veľké množstvo laserových popálenín okolo nových a slabých ciev v oku. Laserové ošetrenie môže výrazne znížiť, alebo oddialiť slepotu.