Meranie cukru v krvi (samokontrola glukózy, selfmonitoring)

Sledovanie hladiny glukózy v krvi pomáha ľuďom s cukrovkou zvládnuť túto chorobu a s ňou súvisiace komplikácie. Pacient môže použiť výsledky monitorovania hladiny glukózy v krvi, napríklad pri výbere správnych potravín. Zmeny v hladine glukózy v krvi môžu takisto pomôcť aj pri výbere vhodnej fyzickej aktivity a zvolení správnych liekov.

Najbežnejší spôsob monitorovania glukózy v krvi je pomocou glukometra. Vzorku krvi si odoberiete zo špičky prsta a pomocou glukometra odmeriate hladinu glukózy v krvi.

Čo je sledovanie hladiny glukózy?

V súčasnosti je k dispozícii mnoho typov glukometrov. Glukometer je pri správnom používaní veľmi presný pri meraní hladiny glukózy v krvi. Vzorku krvi si nemusíte odoberať len zo špičky prsta, rovnako dobre poslúži aj vzorka krvi z menej citlivých oblastí, ako je napríklad horná paža, predlaktie, alebo stehno.

Kontinuálne monitorovanie glukózy

Na kontinuálne monitorovanie glukózy (CGM) sa používa malý snímač, ktorý sa vloží pod kožu na kontrolu hladiny glukózy v tkanivovom moku. Snímač ostáva pod kožou niekoľko dní až týždeň, následne sa musí vymeniť. Vysielač odosiela informácie o hladine glukózy pomocou rádiových vĺn od senzoru k bezdrôtovému monitoru. Na začiatku si pacient musí skontrolovať hladinu glukózy aj pomocou glukometra pre správne naprogramovanie zariadenia. Pretože v súčasnosti zariadenia na kontinuálne monitorovanie glukózy nie sú úplne presné a spoľahlivé, pred každou zmenou v liečby sa o hladine glukózy utvrďte aj pomocou glukometra.

Systémy na monitorovanie glukózy

Systémy na kontinuálne monitorovanie glukózy merajú hladinu glukózy raz za minútu. Výsledky merania sa prenášajú do bezdrôtového monitora. CGM systémy sú drahšie ako prístroje na bežné monitorovanie hladiny glukózy, ale umožňujú lepšiu kontrolu glukózy v tele pacienta.

Systémy na kontinuálne monitorovanie glukózy merajú hladinu glukózy v reálnom čase v 5-minútových, alebo 1-minútových intervaloch. Užívateľ si môže nastaviť upozornenia, kedy sú hladiny glukózy veľmi nízke, alebo veľmi vysoké. K dispozícií je aj špeciálny softvér, ktorý stiahne dáta zo zariadenia do počítača pre lepší prehľad nameraných hodnôt glukózy. CGM systémy dokážu zobraziť grafy a vzorce na obrazovke monitora.

Umelý pankreas

Vedci sa už dlho snažia spojiť monitorovanie glukózy a ideálne dávkovanie inzulínu, aby vytvorili umelú slinivku. Umelá slinivka je systém, ktorý bude takmer dokonale napodobňovať fungkciu pankreasu a rovnako ako zdravý pankreas, okamžite zaznamená zmeny hladiny glukózy v krvi.

Umelá slinivka automaticky vylúči potrebné množstvo inzulínu pri akejkoľvek zmene hladiny glukózy v krvi. Hoci to nie je liek umelá slinivka má potenciál výrazne zlepšiť starostlivosť a pohodlie diabetikov. Diabetik nebude musieť pravidelne kontrolovať a zaznamenávať hladiny glukózy v krvi, nebude potrebné ani pichanie inzulínu, pretože to umelá slinivka urobí zaňho.

Ideálne hodnoty hladiny glukózy v krvi

Väčšina ľudí s diabetom by sa mala snažiť, aby bola ich hladina glukózy v krvi čo najbližšie k úrovni optimálnych hodnôt. Optimálna hodnota glukózy v krvi sa pohybuje niekde v rozmedzí od 70 do 130 mg/dl, záleží od konkrétneho prípadu. Čím viac sa vaša hladina glukózy v krvi približuje k ideálnym hodnotám, tým je nižšia pravdepodobnosť vzniku vážnych zdravotných problémov.

Opýtajte sa vášho ošetrujúceho lekára, aká je vaša ideálna hladina glukózy v krvi a kedy by ste si mali merať hladinu glukózy v krvi pomocou glukometra.

HbA1c

Ďalším testom na meranie hladiny glukózy v krvi je test HbA1c, inak nazývaný aj test hemoglobínu. HbA1c je krvný test, ktorý poskytuje informácie o priemernej hladine glukózy v krvi za posledné 3 mesiace. Test HbA1c sa využíva predovšetkým na diagnostikovanie a výskum diabetu. Žiadne testy pri monitorovaní glukózy v krvi nie sú stopercentné, test HbA1c je však najlepším riešením pre diagnostikovanie diabetu, pretože meria priemernú hladinu glukózy v krvi.

Test HbA1c by ste mali absolvovať minimálne dvakrát ročne. Ak výsledok HbA1c testu nie je optimálny, váš ošetrujúci lekár vám môže odporučiť, aby ste absolvovali tento test častejšie, aby sa zistilo, či sa hodnoty zlepšujú.

Priebeh testu HbA1c

Ako súčasť HbA1c testu vám bude odobraná vzorka krvi, ktorá sa pošle do špecializovaného laboratória na posúdenie špecialistami. Výsledky testov HbA1c môžu byť až o 0,5% vyššie, alebo nižšie, ako je reálne percento glukózy v krvi, preto sa test HbA1c môže javiť ako nespoľahlivý pre diagnostiku, alebo monitorovanie diabetu. Výsledky testu sa nemusia zhodovať s realitou najmä v prípade, že pacient trpí infekciou, alebo trpí cukrovkou menej ako 3 mesiace. Nepresné výsledky HbA1c môžu nastať aj u pacientov, ktorí trpia anémiou, silne krvácajú, majú nízku hladinu železa v krvi, alebo trpia ochorením obličiek a pečene.

Niekedy sa vám nemusí dariť udržať hladinu glukózy v optimálnej hladine bez ohľadu na to, ako veľmi sa o to snažíte. Vaša glukóza v krvi je buď príliš vysoká, alebo veľmi nízka. Vysoká, alebo nízka hladina glukózy v krvi môže vyvolať pocit nevoľnosti. Pokúste sa čo najlepšie ovládať hladinu vašej glukózy v krvi, ak to však nepomôže okamžite vyhľadajte vášho ošetrujúceho lekára, alebo odbornú pomoc. Pri najbližšej lekárskej kontrole sa o tomto stave núdze porozprávajte so svojim lekárom.

Hyperglykémia

Ak sa hladina glukózy v krvi drží dlhodobo vo vysokých hodnotách, môže ísť pravdepodobne o hyperglykémiu. Hyperglykémia znamená, že sa vo vašom tele nachádza nadmerné množstvo inzulínu, čo vedie k dlhodobo zvýšenej hladine glukózy v tele. Vysoká hladina glukózy v krvi sa u vás môže prejaviť v prípade, že konzumujete príliš veľa jedla, nemáte dostatok fyzickej aktivity, objavila sa u vás infekcia, alebo iné ochorenie, ste dlhodobo v strese, alebo užívate lieky, ktoré môžu spôsobiť vysokú hladinu glukózy v krvi.

Príznaky vysokej hladiny v krvi môžu byť nasledovné:

  • častý pocit smädu
  • pocit slabosti, alebo únavy
  • časté močenie
  • ťažkosti so sústredením
  • rozmazané videnie
  • výskyt kvasinkových infekcií
  • nevoľnosť a zvracanie

Ak je vaša hladina glukózy v krvi vysoká dlhšiu dobu, alebo ak máte niektoré z vyššie spomínaných príznakov vysokej hladiny glukózy v krvi, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. Pravdepodobne budete potrebovať zmeniť vaše stravovacie návyky, zvýšiť fyzickú aktivitu, alebo zmeniť lieky na diabetes.