Prevencia cukrovky

Diabetes 2. typu, v minulosti tiež nazývaný diabetes dospelých, je najčastejším typom cukrovky. Asi 95% ľudí s diabetom, trpí práve diabetom 2. typu. U ľudí sa môže vyvinúť diabetes 2. typu v každom veku, dokonca aj počas detstva, avšak tento druh diabetu sa najčastejšie vyvinie v strednom veku a u starších osôb. Väčšiu pravdepodobnosť vzniku cukrovky 2. typu majú aj obézni ľudia a osoby s nedostatočnou fyzickou aktivitou.

Vznik choroby

Diabetes 2. typu sa vyvinie vtedy, ak sa v tele človeka dlhodobo vyskytuje zvýšená hladina glukózy v krvi. Bežné je aj označenie vysoký cukor v krvi. Ľudia s diabetom majú problémy spracovať skonzumovanú potravu na energiu. U zdravého človeka sa po jedle spustí proces, ktorý pomáha glukózu v krvi prepraviť do buniek v celom tele. S pomocou hormónu inzulín, ktorý sa tvorí v pankrease, bunky absorbujú glukózu z krvi a následne ju využijú ako energiu pre telo.

Inzulínová rezistencia

Inzulín je hormón, ktorý sa tvorí v pankrease, inak nazývaný podžalúdková žľaza. Diabetes 2. typu sa zvyčajne začína inzulínovou rezistenciou. Inzulínová rezistencia je stav, ktorý súvisí s nadváhou, pri ktorom bunky vášho tela nesprávne využívajú inzulín na fungovanie organizmu. Výsledkom je, že vaše telo produkuje viac inzulínu, aby sa mohla glukóza z krvi dostať do buniek. Spočiatku sa pankreas stíha vyrovnať s nadmernou tvorbou inzulínu, po čase však stráca schopnosť produkovať dostatočné množstvo inzulínu a hladina glukózy v krvi stúpa.

Komplikácie spojené s diabetom

Vplyvom vysokej hladiny glukózy v krvi sa u váš časom objavia problémy súvisiace s diabetom. Objaví sa poškodenie nervov a ciev, čo vedie k srdcovým chorobám, mŕtvici, ochorení obličiek, zubným ochoreniam, alebo slepote.

Ostatné problémy súvisiace s diabetom môžu zahŕňať zvýšené riziko vzniku ďalších chorôb, stratu mobility, problémy súvisiace so starnutím, alebo vážne psychické choroby, čižedepresie.

Liečba diabetu spočíva v užívaní liekov na cukrovku. Pri cukrovke je dobré zamerať sa na správny výber potravín, pravidelne kontrolovať krvný tlak a cholesterol v krvi. Do svojho života zaraďte aj miernu fyzickú aktivitu, najlepšie niekoľkokrát do týždňa.

Prevencia

Môžete príznaky cukrovky 2. typu oddialiť, alebo im dokonca zabrániť? Áno. Výsledky programu prevencie diabetu (DPP) ukázali, že úbytok hmotnosti s miernou úpravou stravy a s pomocou fyzickej aktivity môže oddialiť, alebo zabrániť vzniku cukrovky typu 2. Program prevencie diabetu ukázal, že 5 až 7-percentný úbytok hmotnosti spomalí vývoj diabetu 2. typu.

Štúdia DPP

Účastníci štúdie DPP boli obézni a mali vyššie hladiny glukózy v krvi, ako u normálneho človeka, čo je hlavná podmienka pre diagnostikovanie prediabetu. Mnohí z nich mali medzi členmi rodiny rodinných príslušníkov, ktorí trpeli diabetom 2. typu.

Prediabetes, obezita a rodinná anamnéza diabetu sú silné rizikové faktory pre vznik diabetu 2. typu. Približne polovica účastníkov programu prevencie diabetu boli z rôznych menším, vrátane Afroameričanov, domorodcov Aljašky, indiánov, Ázijských Američanov, Hispáncov a obyvateľov ostrovov v Pacifiku.

Medzi účastníkmi programu prevencie diabetu sa zúčastnili aj osoby s vysokým rizikom vzniku diabetu 2. typu, ako sú ženy s anamnézou gestačný diabetes a ľudia vo veku nad 60 rokov.

Postupy prevencie diabetu

Program prevencie diabetu sa zameral na testovanie troch postupov pri prevencii diabetu 2. typu. Ľudia v prvej skupine postupne zmenili svoj životný štýl. Znížili príjem tuku a kalórií v jedle a dopriali si minimálne 30 minút chôdze počas piatich dní v týždni.

Druhá skupina osôb v testovacej skupine dostala k liekom na diabetes aj liek metformín. Dostali takisto informácie o prospešnosti fyzickej aktivity a miernej diéty. Metformín sa používa na liečbu pacientov trpiacich cukrovkou 2. typu. Pomáha udržiavať normálnu koncentráciu glukózy v krvi. Metformín môžu užívať osoby staršie ako 10 rokov.

Tretia testovaná skupina dostala rovnako ako ostatné skupiny informácie o správnej životospráve a zdravom životnom štýle. Bolo im poskytnuté aj placebo, čiže neúčinné liečivo.

Výsledky štúdie

Ľudia v skupine, ktorá sa zamerala najmä na zmenu životného štýlu vykazovali najlepšie výsledky. Druhá skupina, ktorá používala pri liečbe aj metformín taktiež profitovala. Výsledky ukázali, že tým, že osoby v prvej skupine stratili v priemere 7 kg v prvom roku výskumu a zmenili svoj životný štýl, výrazne znížili riziko vzniku diabetu 2. typu až o 58 percent. Zmena životného štýlu bola v tejto skupine najviac účinná u ľudí, ktorý mali nad 60 rokov. U týchto ľudí sa znížilo riziko vzniku diabetu až o 71 percent. Osoby v druhej testovacej skupine taktiež dosiahli dobré výsledky. Riziko vzniku diabetu 2. typu znížili o 31 percent.

Trvalé výsledky

Výsledky štúdie programu prevencie diabetu preukázali, že výsledky dosiahnuté pomocou zmeny životného štýlu a užívaním metformínu trvajú najmenej 10 rokov. DPP aj naďalej sledoval väčšinu účastníkov programu. Ľudia v skupine, ktorá zmenila svoj životný štýl, dlhodobo znížili riziko vzniku cukrovky 2. typu až o 34 percent. Osoby, ktoré zmenili svoj životný štýl, ale mali 60 rokov, alebo viac, vykazovali ešte väčší úspech z dlhodobého hľadiska. U nich sa riziko vzniku cukrovky znížilo až o 49 percent. Najmenší pokles zaznamenala skupina, ktorá v priebehu štúdie používala metformín. V tejto skupine sa znížilo riziko vzniku diabetu len o 18 percent.

Rizikové faktory

Ak patríte k ľuďom v rizikovej skupine, je veľmi pravdepodobné, že sa u vás vyvinie diabetes mellitus 2. typu. Do tejto skupiny patria ľudia, ktorí:

  • majú nad 45 rokov
  • trpia nadváhou, miernou až morbídnou obezitou
  • v ich rodine sa vyskytuje diabetes- rodičia, starí rodičia, brat, sestra
  • ženy, ktoré trpeli počas tehotenstva gestačným diabetom
  • majú vysoký krvný tlak
  • nemajú dostatok fyzickej aktivity- minimálne 30 minút denne
  • majú vysoké hladiny cholesterolu v krvi a nižšie hladiny HDL cholesterolu
  • ženy, ktoré majú syndróm polycystických vaječníkov
  • trpia prediabetom

Ako znížiť riziko

Ak trpíte prediabetom, alebo máte zlú rodinnú anamnézu, je potrebné, aby ste sa preventívne chránili vzniku diabetu. K tomu vám výrazne môže pomôcť zmena stravovania. Potraviny, ktoré jete si vyberajte múdro.  Snažte sa znížiť konzumáciu tukov a obmedzte príjem kalórií, to vám pomôže schudnúť pár kilogramov.

Snažte sa zaradiť do svojho každodenného života dostatok fyzickej aktivity. Na začiatok stačia aj pravidelné prechádzky niekoľkokrát týždenne. Neskôr si môžete nájsť fyzickú aktivitu, ktorá vám bude vyhovovať- plávanie, bicyklovanie, aerobik, tenis, alebo čokoľvek iné. Snažte sa znížiť aj váš krvný tlak a hladinu cholesterolu v krvi.