Príčiny vzniku cukrovky

Diabetes mellitus je metabolické ochorenie, ktoré spôsobuje dlhodobo zvýšenú hladinu glukózy v krvi, inak nazývanú aj vysoký krvný cukor, či hyperglykémia. Cukrovka je porucha metabolizmu, spôsob, akým telo využíva trávenie potravy na energiu. Tráviaci trakt premieňa sacharidy- cukry a škrob, ktoré sa nachádzajú v potrave, na glukózu, ktorá vstupuje do krvného obehu. S pomocou hormónu inzulín, ktorý vzniká v pankrease, bunky v celom tele absorbujú glukózu a využívajú ju na energiu. Diabetes vzniká vtedy, keď telo neprodukuje dostatok inzulínu, alebo nie je schopné využiť inzulín účinne.

Tvorba inzulínu

Inzulín je hormón produkovaný Langerhansovými ostrovčekmi podžalúdkovej žľazy, pankreasu. Beta bunky v ostrovčekoch spôsobujú, že sa inzulín uvoľňuje do krvi. V prípade, ak beta bunky nemajú dostatok inzulínu, alebo telo nereaguje na inzulín, ktorý je prítomný, glukóza sa hromadí v krvi namiesto toho, aby bola absorbovaná bunkami v tele. Tento stav vedie k prediabetu, alebo diabetu.

Inzulín sa v lekárstve využíva na liečbu rôznych podôb cukrovky. Pacienti s diabetom 1. typu sú doslova závislí na podávaní inzulínu, pretože tento hormón ich telo neprodukuje. Inzulín sa väčšinou podáva injekčne. Pacienti, ktorí trpia diabetom 2. typu sú často voči inzulínu odolní, ich tkanivá slabo reagujú na jeho normálnu hladinu a trpia tak jeho relatívnym nedostatkom. 40% pacientov s týmto typom diabetu postupom času vyžaduje liečbu inzulínom, ak sú iné lieky na kontrolu hladiny cukru v krvi dostatočne účinné.

Prediabetes

Prediabetes je stav, pri ktorom je hladina glukózy v krvi, alebo hladina A1C, ktoré odrážajú priemerné hladiny glukózy v krvi vyššie, než je obvyklé. Tieto hodnoty ale nie sú dostatočne vysoké, aby sa identifikovali ako diabetes mellitus. Pri diabete bunky v tele trpia nedostatkom energie a to aj napriek vysokej hladine glukózy v krvi.

Postupom času spôsobuje vysoká hladiny cukru v krvi poškodenie nervov a ciev, čo vedie ku komplikáciám, ako sú srdcové choroby, mŕtvica, ochorenie obličiek, slepota, či ochorenia chrupu. Medzi ostatné komplikácie diabetu patrí zvýšená náchylnosť k iným ochoreniam, strata pohyblivosti, depresie, alebo problémy v tehotenstve. Vedci presne nevedia, čo spustí procesy spôsobujúce diabetes, ale domnievajú sa, že je to spôsobené predovšetkým génmi, dedičnosťou a životným prostredím.

Typy diabetu

Medzi dva hlavné typy diabetu patrí diabetes 1. typu a diabetes 2. typu. Tretí najbežnejší typ je gestačný diabetes, ktorý sa však vyvíja iba v priebehu tehotenstva. Ostatné typy diabetu sú spôsobené chybami špecifických génov, ochoreniami pankreasu, infekciou, vplyvom niektorých liekov, či chemikálií.

Diabetes 1. typu

Diabetes 1. typu je spôsobený nedostatkom inzulínu v krvi. Beta bunky v pankrease vplyvom ochorenia nestíhajú vytvoriť dostatočné množstvo inzulínu, čo vedie k jeho deficitu. Spúšťacím mechanizmom tohto typu diabetu sú pravdepodobne vírusové infekcie.

Za normálnych okolností imunitný systém chráni telo pred infekciou tým, že identifikuje a zničí baktérie, vírusy, alebo iné potenciálne škodlivé cudzorodé látky. Avšak pri autoimunitných ochoreniach imunitný systém začne napádať vlastné bunky v tele. Pri diabete 1. typu môže deštrukcia vlastných beta buniek prebiehať aj niekoľko rokov. Aby sa u vás prejavil diabetes 1. typu, je vždy potrebná genetická predispozícia.

Varianty diabetu 1. typu

Pri dôkladnejšom študovaní môžeme zistiť, že existujú aj rôzne varianty diabetu 1. typu. Jedným z nich je LADA (latentautoimune diabetes of adults), ktorý sa vyskytuje v ktoromkoľvek veku a obvykle sa príznaky prejavujú postupne. Táto forma diabetu sa označuje aj ako pomalá, neskorá forma diabetu. LADA sa najčastejšie začína objavovať pred 18. rokom života. Príznaky a prejavy LADA sú miernejšiea môžu pretrvávať aj niekoľko rokov.

Diabetes 1. typu sa zvyčajne vyskytuje u detí a mladistvých, aj keď je pravda, že sa môže objaviť v každom veku. V minulosti sa tento druh diuabetu nazýval aj diabetes mladých, alebo inzulín-dependentný diabetes mellitus.

Príčiny vzniku diabetu

Environmentálne faktory , ako sú potraviny, vírusy, alebo toxíny, môžu hrať úlohu vo vývoji diabetu 1. typu. Niektoré teórie naznačujú, že faktory životného prostredia spúšťajú autoimunitné deštrukcie beta buniek u ľudí s genetickou predispozíciou na diabetes.

Diabetes 2. typu

Diabetes 2. typu je najbežnejšou formou cukrovky a je spôsobený kombináciou viacerých faktorov, vrátane inzulínovej rezistencie. Inzulínovú rezistenciu môžeme definovať ako stav, pri ktorom normálne množstvo inzulínu vyvoláva nedostatočnú biologickú odpoveď. Inými slovami, telo nedokáže efektívne využiť vyprodukovaný inzulín.

Prejavy diabetu

Príznaky diabetu 2. typu sa môžu postupne vyvíjať aj dlhé roky, kým nie je diabetes diagnostikovaný. Tento druh diabetu sa prejaví najčastejšie v strednom veku a u starších ľudí. Bežný je najmä u ľudí s nadváhou, alebo obezitou. V súčasnej dobe nie je výnimkou vznik diabetu 2. typu u detí, mladých a dospievajúcich ľudí, ktorí trpia obezitou. Vedci sa domnievajú, že spúšťačom cukrovky 2. typu je s najväčšou pravdepodobnosťou genetická náchylnosť a environmentálne faktory.

Genetická predispozícia pre diabetes

Gény hrajú významnú úlohu pri výskyte diabetu 2. typu. Ak máte určité gény, alebo kombinácie génov môžete zvýšiť, alebo znížiť riziko vzniku ochorenia. Výskyt diabetu 2. typu sa výrazne líši podľa etnického pôvodu. Diabetes typu 2 sa vyskytuje častejšie u afroameričanov, domorodcov Aljašky, indiánov, hispáncov, alebo obyvateľov ostrovov v Pacifiku.

Gény môžu zvýšiť riziko vzniku diabetu 2. typu aj u ľudí, ktorí majú sklon k nadváhe a obezite. Existuje hypotéza „šetrného génu“, ktorá tvrdí, že určité gény zvyšujú účinnosť metabolizmu na extrakciu energie z potravy a ukladanie tejto energie pre neskoršie využitie. Tento gén bol prospešný pre civilizácie, ktorých dávky potravy boli zriedkavé, alebo nepravidelné a pomohli udržať ľudí nažive počas hladomoru.

V súčasnej dobe je však tento gén nepotrebný, ba priam škodlivý. Nerovnováha medzi príjmom kalórií a fyzickou aktivitou môže viesť k obezite, ktorá spôsobuje rezistenciu voči inzulínu a je bežná u ľudí s diabetom 2. typu. Obezita, pri ktorej má človek prebytok brušného tuku je hlavným rizikovým faktorom nie len pri inzulínovej rezistencii a diabete, ale je škodlivá aj pre srdce a spôsobujú ochorenie krvných ciev, nazývané kardiovaskulárne ochorenia. Prebytočný brušný tuk podporuje hormóny a ďalšie látky, ktoré spôsobujú škodlivé, chronické účinky v ľudskom tele, napríklad poškodenie ciev.

Abnormálna produkcia glukózy v pečeni

U niektorých ľudí s diabetom sa zvýši produkcia glukózy v pečeni, čo tiež prispieva k vysokej hladine glukózy v krvi. Za normálnych okolností pankreas uvoľňuje glukagón, ktorý stimuluje pečeň k produkcii glukózy v krvi a uvoľňuje ho do krvného obehu. Keď je u zdravého človeka hladina glukózy a inzulínu v krvi po jedle vysoká, koncentrácia glukagónu poklesne. U mnohých ľudí s diabetom však hladina glukagónu zostane vyššia, než je potrebné.

Rizikové skupiny

Riziko vzniku diabetu 2. typu je u niektorých ľudí vyššia. Obzvlášť by si mali dávať pozor ľudia, ktorí majú:

  • vyššie hladiny glukózy v krvi
  • postava typu jablko, čiže ukladanie tuku v okolí brucha
  • abnormálne hladiny cholesterolu v krvi
  • vysoký krvný tlak

Mnohé štúdie preukázali, že zmeny životného štýlu, ako je fyzická aktivita a strata váhy sú najlepšie spôsoby ako sa vyhnúť, alebo oddialiť vzniku cukrovky, kardiovaskulárnych ochorení a zlepšiť odozvu tela na inzulín.