cukrovka v tehotenstve

Tehotenská cukrovka je porucha metabolizmu cukrov, ku ktorej dochádza v priebehu tehotenstva a po pôrode zvyčajne mizne. Tehotenská cukrovka sa vyskytuje asi u 2-3% tehotných žien.

Treba si však uvedomiť, že jednoznačnú diagnózu tehotenskej cukrovky možno urobiť až po kontrolnom vyšetrení v časovom odstupe od pôrodu (najlepšie 3-6 mesiacov). Je totiž možné, že sa v priebehu tehotenstva prejaví niektorý iný typ cukrovky, ktorý je v tehotenstve považovaný za gestačný. Pokiaľ táto porucha trvá aj po ukončení gravidy, je nutné, aby bola pacientka adekvátne sledovaná a liečená.

Aké sú príčiny vzniku tehotenskej cukrovky?

Tehotenská cukrovka vzniká len u tých žien, ktoré k nej majú vrodenú predispozíciu. Z toho vyplýva, že za jej vznik do značnej miery nemôžete a nemáte si čo vyčítať. Ide totiž o poruchu súboru génov, ktoré ovplyvňujú tvorbu inzulínu v pankrease (inzulínovú sekréciu) a citlivosť tkanív na pôsobenie inzulínu (inzulínová senzitivitu). To, že vaša mamička alebo babička tehotenskú cukrovku nemali, však ešte nič neznamená, pretože v minulosti sa táto cukrovka nezisťovala a teda nemôžete s istotou vedieť, či sa u nich neobjavila.

Časť rizikových génov môžete zdediť po matke, časť od otca – u nich je predispozícia „príliš slabá“, než aby sa prejavila, ale ich kombinácia, ktorá sa zišla u vás, sa už prejaviť môže. Za normálnych okolností sa porucha nijako neprejaví, ale tehotenstvo kladie na metabolizmus zvýšené nároky a práve v tejto záťažovej situácii sa problémy najskôr ukážu. Preto, ak máte tehotenskú cukrovku a pritom neviete o nikom v rodine s cukrovkou 2. typu, odporučte svojim príbuzným, najmä rodičom, aby sa nechali skontrolovať. Cukrovka 2. typu často prebieha niekoľko rokov skryto, bez príznakov.

Vplyv veku, obezity, nedostatku pohybu

Významnú úlohu hrá aj vek – v mladšom veku sa vrodená predispozícia nemusí prejaviť, zatiaľ čo s pribúdajúcimi rokmi už áno. Tehotenská cukrovka je vzácna u žien do 25 rokov veku, zatiaľ čo po 30. roku jej výskyt rapídne narastá. Bežne boli zaznamenané prípady, kedy v prvom, niekedy aj v ďalšom tehotenstve uskutočnenom v mladšom veku cukrovka nebola zistená a objaví sa až v ďalšom tehotenstve v neskoršom veku. Preto tiež predchádzajúce tehotenstvo bez cukrovky nie je žiadnou zárukou toho, že sa ochorenie neobjaví v nasledujúcom tehotenstve.

Fyzická aktivita má veľký význam a sama o sebe môže pozitívne ovplyvniť vrodenú predispozíciu – je preukázané, že ženy s pravidelnou športovou aktivitou v trvaní najmenej rok pred tehotenstvom majú nižší výskyt tehotenskej cukrovky. Cukrovka však nezriedka postihuje tiež ženy štíhle a športovo aktívne – tento faktor teda môže znížiť riziko, no nezaručí vám tehotenstvo bez cukrovky.

Nadváha a málo pohybu však situáciu ďalej zhoršujú a môžu spôsobiť, že sa porucha objaví skôr a jej priebeh bude horší.

Vplyv tehotenských hormónov

V tehotenstve produkujú nadobličky matky a predovšetkým placenta veľké množstvo hormónov a ďalších látok, z ktorých niektoré pôsobia proti inzulínu – predovšetkým tak, že znižujú citlivosť tkanív na jeho pôsobenie. To je všeobecný jav, ktorý sa vyskytuje u všetkých tehotných žien.

Slinivka zdravej matky bez predispozície k cukrovke na túto situáciu zareaguje zvýšenou produkciou inzulínu, jeho vyššia hladina potom (zjednodušene povedané) „preráža“ zníženú citlivosť tkanív na inzulín. A práve tu môže dôjsť k problému: u ženy s predispozíciou k cukrovke sú tieto kompenzačné mechanizmy obmedzené – slinivka nemôže zareagovať adekvátne zvýšenou sekréciou inzulínu – a to sa prejaví zvýšenou hladinou cukru v krvi.

Hladina tehotenských hormónov pôsobiacich proti inzulínu postupne narastá počas tehotenstva. To je tiež vysvetlením, prečo sa klasická tehotenská cukrovka zvyčajne neobjaví už od začiatku tehotenstva, ale až v jeho druhej polovici. V tomto období by mal byť vykonaný diagnostický test na prítomnosť cukrovky, a to medzi 24. až 28. týždňom.

Po pôrode, spolu s vylúčením placenty, hladina tehotenských hormónov rýchlo klesá, a tým sa súčasne upravuje pôsobenie inzulínu. Tehotenská cukrovka mizne, čo by malo byť potvrdené po šestonedelí do pol roka od pôrodu zopakovaním záťažového testu

Liečba tehotenskej cukrovky

Asi v 90% prípadov je ženám v rámci liečby naordinovanej diéta a pravidelný pohyb. Aj v prípade, ak je žena liečená len diétou, by mala byť pravidelne kontrolovaná hladina cukru v krvi. Ideálna je možnosť merania doma. K tomu slúži glukomer, ktorým môže pacientku diabetológ vybaviť. Ak aj napriek diéte stúpa hladina cukru v krvi, je nutné podávať inzulín.